Wypłyń na głębię

Wspólnota Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym

Wspólnota

"Wypłyń na głębię" należy do Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce.

Jakie są nasze cele?
  1. Pomagać w dojrzałym i stałym osobistym nawróceniu do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
  2. Wspierać i podtrzymywać osobistą i zdecydowaną odpowiedź na Osobę, obecność i moc Ducha Świętego.
  3. Wspierać i podtrzymywać przyjęcie i korzystanie z darów duchowych, nie tylko w ramach Odnowy, lecz także w łonie całego Kościoła.
  4. Podtrzymywać dzieło ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, łącznie z ewangelizacją osób będących poza Kościołem, ewangelizacją chrześcijan tylko z nazwy, a także ewangelizacją kultury i struktur społecznych.
  5. Podtrzymywać wzrost w świętości przez integrację darów z pełnią życia Kościoła.
     
Dzięki Duchowi Świętemu, który dał nam pełnię darów już podczas sakramentu Chrztu świętego i żywemu doświadczeniu działania Ducha Świętego w naszym życiu z ufnością i pragnieniem otwieramy się na Jego dary. Ze świadectw i historii wynika, że to otwarcie prowadzi nas do życia sakramentami dawanymi przez Kościół, jak i służenia Kościołowi - oblubienicy Chrystusa.
Duch święty prowadzi nas też, a może przedewszystkim, w naszym życiu codziennym, rodzinnym, zawodowym. Uczy nas ufać Panu Bogu, objawia Jego dobroć......

Naszej wspólnocie towarzyszy Matka Boża, Maryja - nasza Matka, która przyciągając nas do siebie przyprowadza nas do swojego Syna - Jezusa. Pierwsza posługa naszej wspólnoty poza Grudziądzem odbywała się u Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze podczas Mszy św. dla maturzystów. Zawołała nas do służby w Sanktuarium MB Rywałdzkiej i to w momencie kryzysu jaki przeżywaliśmy we wspólnocie, a później do Sanktuarium MB Łaskawej.MATERIAŁY DODATKOWE: