Wypłyń na głębię

Wspólnota Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym

Diakonie

diakonia muzyczna - animator: Marcin Posługa śpiewem i grą instrumentalną podczas Mszy Świętych i spotkań modlitewnych. diakonia liturgiczna - animator: Ania Aktywne włączanie się w oprawę liturgiczną Mszy Świętych i nabożeństw - czytania, psalm, modlitwa wiernych. diakonia uwielbienia - animator: Romka Prowadzenie modlitwy podczas spotkań.