Wypłyń na głębię

Wspólnota Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym

XXVIII Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym

XXVIII Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym

W dniach 17-18 maja 2024 roku odbyło się kolejne czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Na Jasnej Górze, w gościnie u naszej Matki było kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Polski i nie tylko.

To dla Odnowy przede wszystkim czas spotkania. Spotkania z Bogiem i Jego Słowem, osobistego spotkania z Jezusem w adoracji, w sakramencie spowiedzi, w Eucharystii i wreszcie spotkania nas samych ze sobą, wszystkich Wspólnot Odnowy, spotkania człowieka z człowiekiem. Razem, w wielotysięcznej Wspólnocie, pod czułą opieką Maryi, przed Jezusem, zjednoczeni w Duchu Świętym wielbiliśmy Boga. Doświadczyliśmy żywego Kościoła, poczuliśmy się odnowieni w Bożej Miłości, bo tej odnowy w Odnowie potrzebujemy nieustanie.

Gościem specjalnym na Czuwaniu był świecki ewangelizator Damian Stayne i jego Wspólnota. Pięknie grała i uwielbiała Pana Diakonia Muzyczna Dla Nas ABBA.

Owocem tego czasu dla wielu z nas jest umocnienie w prawdzie, że Kościół żyje, rozwija się, jest atrakcyjny dla młodych ludzi i ich przyciąga, że uczestnictwo we Wspólnocie Kościoła poprzez obecność w Katolickiej Odnowie w Duchu Świętym jest piękną, żywą i prawdziwą drogą do świętości. Dla mnie nade wszystko piękne jest to, że Dzieje Apostolskie Kościoła dzieją się tu i teraz, że to nie historia, czy bajka o Bożym działaniu przez ludzi. Kościół żyje, bo Jezus żyje w nim prawdziwie, a Duch Święty go umacnia i obdarza darami i charyzmatami. O tym nauczał Damian Stayne i nasi Pasterze podczas głoszonych homilii, tego doświadczyliśmy w te piękne dni.

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch, różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan, różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. (1 Kor 12, 4-11)

ZDJĘCIA