Wypłyń na głębię

Wspólnota Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym

Niedługo odpust w Rywałdzie

Niedługo odpust w Rywałdzie

Zapraszamy do Sanktuarium MB Rywałdzkiej na Mszę św. z sakramentem namaszczenia chorych. Piątek 8 września godz. 17.00.

PS> to nie jest ostatni sakrament dla umierających, jak niektórzy sądzą, a sakrament, który możemy przyjmować wiele razy w życiu i służy uzdrowieniu/polepszeniu