Wypłyń na głębię

Wspólnota Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym

Jubileusz 10-lecia wspólnoty

Jubileusz 10-lecia wspólnoty

W 2023 roku minęło 10 lat odkąd powstała wspólnota "Wypłyń na głębię". Jej początki sięgają  Mszy z modlitwą o uzdrowienie w Parafii NSPJ i św. o. Pio w Grudziądzu. Ludzie, którzy w nich uczestniczyli, dotknięci miłością i obecnością Boga, zapragnęli spotykać się, by Go uwilebiać i poznawać w Słowie Bożym. W 2021 roku domem wspólnoty stała się parafia pw. św Maksymiliana Kolbe.
W tym czasie, formując się we wspólnocie i odkrywając złożone w nas talenty, służymy  Bogu  m.in. animując modlitwę i  śpiew podczas Mszy i spotkań modlitewnych i  prowadząc spotkania dla bierzmowanych.
Czas Jubuileuszu to był czas dziękczynienia Bogu za dar wiary, za Jego prowadzenie nas osobiście i nas jako wspólnotę, z prośbą o błogosławieństwo i  moc na dalszą drogę.
To był czas modlitwy i radosnego świętowania  z koordynatorami Odnowy w Duchu Świętym diecezji Toruńskiej,  przjaciółmi z  innych wspólnot i  bliskimi nam ludźmi.
Z nadzieją patrzymy w przyszłość.Cały czas rośnie w nas pragnienie dzielenia się wiarą i prosimy Ducha Świętego, by wskazał nam przestrzeń do nowych posług.