Wypłyń na głębię

Wspólnota Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym

Wielbienie - Wybrani

Wielbienie - Wybrani

Po wielu miesiącach oczekiwania spotkaliśmy się na wielbieniu w hali Łuczniczka w Bydgoszczy! Spotkaliśmy się i razem uwielbiliśmy Boga w Trójcy JEDYNEGO! Ewangelię głosili Tomasz Nowak OP i Adam Szustak OP, a wielbienie muzyczne poprowadziła Owca.

Był to czas przeplatany wzywaniem Ducha Świętego, otwieraniem drzwi Jezusowi lub proszeniem aby wchodził mimo drzwi zamkniętych. W połowie spotkania zostaliśmy uzdolnieni do Wielbienia Boga całymi sobą - takimi jakimi jesteśmy.

Prowadziła nas Ewangelia z dnia - Słowo Boże dla całego Kościoła. Jak zaznaczył o. Szustak, temat wydarzenia - Wybrani powstała wcześniej, a Słowo z dnia potwierdza jeszcze jego wybór.

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!». Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!».
      Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa.
      A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?».
      Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał».
      Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

ZDJĘCIA