Wypłyń na głębię

Wspólnota Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym

5 lat minęło

5 lat minęło

Dziś dziękowaliśmy Panu Bogu za 5 lat naszej wspólnoty, a po Mszy św i modlitwie odbyła się agapa.

Na spotkaniu nie zabrakło również wspomnień i świadectw jak to się zaczęło i jak kogo Pan Bóg zawołał.

Masz pragnienie bycia we wspólnocie modlitewnej - zapraszamy - spotkania w piątki rozpoczynamy Mszą św. o 18.00

ZDJĘCIA